Kategorie

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony firma.kluki.pl

Witamy w stronie gminy firma.kluki.pl. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z modułów serwisu przez Internautów. Strona firma.kluki.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym przedsiębiorców działających na terenie Gminy Kluki.

 1. Za umieszczenie informacje nie są pobierane żadne opłaty.
 2. Użytkownik publikuje wszelkie informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność – serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych zamieszczonych przez użytkowników.
 3. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści obscenicznych i nieodpowiednich oraz materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
 4. Informacje nie spełniające wymogów pkt. 3. będą usuwane lub nie będą publikowane, bez powiadamiania autora ogłoszenia.
 5. Administrator serwisu może usuwać informacje bez powiadomienia o tym użytkownika.
 6. Publikując materiały, zdjęcia, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 7. Użytkownik korzystający z serwisu zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie zamieszczanych materiałów.
 8. Ogłoszenie internetowe powinno zawierać informacje umożliwiające użytkownikom Portalu kontakt z osobą zamieszczającą ogłoszenie.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • – oferowane przez użytkowników towary i usługi;
 • – roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu;
 • – zgodność usług i towarów z opisem;
 • – prawdziwość danych zawartych w ogłoszeniach.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia przekazanych informacji bez podawania przyczyny.
 3. Jeżeli przekazane informacje nie zostały opublikowane w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wysłania to oznacza, że zostały one odrzucone. Uwagi można zgłaszać na adres sekretariat@kluki.pl.
 4. Wykorzystywanie funkcjonalności portalu związanych z publikowanych informacji oznacza zaakceptowanie zapisów niniejszego regulaminu.

Materiały do publikacji proszę przesyłać na adres sekretariat@kluki.pl w temacie proszę podać: firma.kluki.pl – dodaj ogłoszenie

Comments are closed.

Info